miercuri, 6 decembrie 2017

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Mântuiește turma lui Cristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai iertat pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai salvat pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Cristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne mântuiască și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.marți, 21 noiembrie 2017

Hirotonire de preot şi hirotesiri de lectori la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, P.S. Claudiu Pop, episcop al curiei Arhiepiscopale Majore a B.R.U a hirotonit ca preot, pe diaconul Alexandru Marius Șuteu. Evenimentul s-a desfăşurat în biserica „Bunavestire” a Colegiului Pontifical Pio Romeno, marţi, 21 noiembrie a.c., cu ocazia sărbătorii Intrării în Templu a Maicii Domnului. Tot în această zi, P.S. Claudiu a hirotesit întru treapta lectoratului pe studenţii: Roberto Luchini şi Vlad Antonio Mureşan.
Diaconul Alexandru, originar din Mediaş, a absolvit seminarul teologic Arhieparhial din Blaj în anul 2000. În prezent este student al Universității Pontificale „Teresianum” din Roma, specializându-se în Teologie Spirituală.
Tânărul Roberto Mircea Luchini este originar din Orăştie, iar Vlad Antonio Mureşan, originar din localitatea Ungheni-Mureș. Amândoi au urmat cursurile Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Teologie Pastorală Blaj, timp de 2 ani. Din toamna acestui an, sunt studenţi la Roma; Roberto urmează cursurile Universităţii Pontificale „Urbaniana”, iar Vlad Antonio ale universităţii Pontificale „Angelicum”.
În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Claudiu Lucian Pop a vorbit despre importanța sărbătorii „Intrarea în templu a Maicii Domnului”
„Avem bucuria ca sărbătorind Intrarea Maicii Domnului în Templu, să introducem cu bucurie, doi lectori în Biserica, un diacon care devine preot; să ne gândim la vocația noastră fiindcă sărbătoarea de astăzi vorbește despre noi. Așa cum Maica Domnului intră în Templu şi acolo este introdusă în misterele tainei lui Dumnezeu, așa este şi pentru noi, suntem aici pentru a intra în misterele tainei lui Dumnezeu în acest templu. Fiecare avem viaţa noastră, calea noastră, familia noastră felul nostru de a ne simți legați de Dumnezeu dar toți împreună suntem parte a Bisericii, a familiei lui Dumnezeu şi atunci avem această bucurie şi o simțim că este şi bucuria noastră, fiindcă deși este o diferență mare între un diacon care devine preot şi între tineri studenți care devin lectori, în fond este același mister, un pas în plus în casa lui Dumnezeu. Fiecare dinte noi suntem chemați să gândim felul în care vocația noastră prinde contur”, a spus P.S. Claudiu.
Părintele nou hirotonit Alexandru Marius a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu pentru chemarea la preoţie, apoi P.F. Cardinal Lucian Mureşan şi Prea Sfinţitului episcop Claudiu. Un gând aparte de mulţumită şi recunoştinţă a avut pentru părinţi şi cei apropiaţi. De-asemenea părintele a mulţumit tuturor celor care au contribuit la formarea lui preoţească: formatori şi îndrumători spirituali. A mulţumit tuturor celor prezenţi. „Vă rog să nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine”, a încheiat pr. Alexandru.
P.S. Claudiu a transmis din partea P.F. Lucian toată susținerea şi rugăciunea lui. „Gândul meu merge în special la familia părintelui neo-hirotonit: la părinți dar şi surori la toți cei care sunt lângă el. De aceea vă invit pe dumneavoastră cei din familia după trup şi pe toţi ceilalți să-l susțineți în rugăciune”, a încheiat P.S. Claudiu.
La final, rvs. pr. rector Gabriel Buboi a mulțumit celor prezenți și Preasfințitului Claudiu, evidențiind bucuria Bisericii și a comunității Colegiului.
După sfânta liturghie Părintele Alexandru a acordat binecuvântări fiecărui participant.
by Pio Romeno | Nov 21, 2017Intrarea în Templu a Maicii DomnuluiAstăzi, 21 noiembrie, ne este pusă înaintea sufletului sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică venită, parcă, a ne reaminti, într-o sfântă și potrivită împletire, despre puterea rugăciunii, dulceața făgăduinței plinite și plinătatea fericirii părinților prin copiii lor.
Odată ajunși la templu pentru a-și plini făgăduința făcută Lui Dumnezeu de a-I închina unicul lor copil când avea să împlinească frageda vârstă de 3 ani, Arhiereul Zharia îi întâmpină pe părinții Maicii Domnului,  Ioachim și Ana, cu următoarele cuvinte: ”Bucurați-vă, soție sfântă, pereche binecuvântată, Ioachime și Ano, că v-ați învrednicit de v-ați făcut părinți ai unei prunci sfinte ca aceasta!”. Ce binecuvântare, ce bucurie mai mare pot primi niște părinți decât fericirea de a auzi astfel de cuvinte de laudă pentru copilul lor? Iată cum în fața aceluiasi templu unde Dreptii Ioachim si Ana au primit multe umilințe pentru neputința lor de a aduce un copil pe lume, acum, aducând această copilă de 3 ani primesc însutit fericirea de care au fost privați în mare parte din viață căci, după cum bine știm, în vechime cei care nu puteau avea copii, indiferent de clasa socială, erau huliți de toți, darurile către templu le erau primite doar în urma celorlalți, nimeni nu mânca împreună cu ei.  Drepții Ioachim și Ana primeau totul cu smerenie și nu conteneau a se ruga Lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. După buna rânduială dumnezeiască, rodul rugăciunii acestor Drepți Părinți, Fecioara Maria, avea să devină Maica noastră a tuturor, ”pricina a tuturor bunătăților”, ”cea prin care prunc se face Făcătorul”, ”curăția a toată lumea”, ”îndreptarea oamenilor” și „dragostea care biruiește toată dorirea”.
Astfel, o vedem pe copila de 3 ani zburdând pe scările templului, alergând parcă după un dor sfânt, luată de mânuța ei mică de Arhiereul Zaharia și dusă în Sfânta Sfintelor, acolo unde chiar și Arhiereul intră o singură dată pe an, loc ce avea să îi devină „acasă” până la vârsta de 15 ani, timp în care cu multă dăruire s-a rugat, a citit Sfânta Scriptură și a lucrat. S-a rugat, a citit, a lucrat, trasând parcă nevăzut trei îndeletniciri bune de cultivat în copilărie pentru împlinirea unei maturități înțelepte. După cum prevedeau normele, la vârsta de 15 ani copilele închinate la templu erau eliberate pentru a se căsători, însă Fecioara Maria nevrând să se căsătorească, pentru a închide „gura lumii” la fel de otrăvită și atunci ca și astăzi, este încredințată  de către prieteni și vecini, întrucât părinții ei muriseră între timp, unui bătrân în vârstă de 84 de ani  pe nume Iosif care i-a oferit o mare libertate spiritualicească, putând astfel să își continue același stil de viață ca în templu: rugându-se, citind și lucrând.
Astăzi, deși ne aflăm în Postul Crăciunului, Biserica a rânduit a fi dezlegare la pește tocmai pentru ca marea bucurie a acestei sărbători să nu fie umbrită de asprimea postului. Să ne ajute Dumnezeu ca în această zi, mergând la Sfânta Liturghie, să auzim și noi, la intrarea în biserică, aceleași cuvinte pe care Zaharia  le-a zis Fecioarei Maria la intrarea în templu: ”Intră fiica Lui Dumnezeu cu bucurie și te veselește într-însa!”
Dumnezeu să ne lumineze ochii minții pentru a putea cuprinde această mare sărbătoare în care se regăsesc toți părinții binecuvântați prin frumusețea vieții copiilor lor, iar începând de astăzi să cântăm într-un glas la slujba Utreniei “Cristos se naște, măriți-L!” și să nu uităm să fim recunoscători pentru toate ale vieții.
Doamne ajută!