joi, 29 mai 2014

Înălțarea Domnului

Ţie Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al mortii îti aducem cântare de laudă, că după prealuminata Înviere din morţi cu mărire la ceruri Te-ai înălţat şi cu Preacinstit Trupul Tău ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine şi să ne mântuiești de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, sărbătorind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din sufIet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm: Isuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri.
Isuse, Făcătorul cerului şi al pământului, şezi de-a dreapta Tatălui, ca să fii Dumnezeul tuturor întru toate.
AMIN

Dalle Chiese Orientali, 29.05.2014


http://press.vatican.va/etc/designs/salastampa/library/images/logo-press.png.xX66165Dalle Chiese Orientali


Erezione dell’Eparchia di San Basilio Magno di Bucarest dei Romeni (Romania) e nomina del primo Vescovo Eparchiale
Sua Beatitudine Em.ma il Card. Lucian Mureşan, Arcivescovo Maggiore di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, con il consenso del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Romena e dopo aver consultato la Sede Apostolica, ha eretto a norma del can. 85 § 1-2 del CCEO l’Eparchia di San Basilio Magno di Bucarest dei Romeni (Romania), con territorio dismembrato dall’attuale Arcieparchia di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, e ha trasferito S.E. Mons. Mihai Cătălin Frăţilă, finora Vescovo titolare di Nove, dall’ufficio di Vescovo Ausiliare e Protosincello di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni alla nuova sede eparchiale di San Basilio Magno di Bucarest dei Romeni.
S.E. Mons. Mihai Cătălin Frăţilă
S.E. Mons. Mihai Cătălin Frăţilă è nato il 10 dicembre 1970 ad Alba Iulia, nell’Arcieparchia di Făgăraş e Alba Iulia.
Si è preparato al sacerdozio nel Seminario maggiore a Blaj e poi a Roma al Pontificio Collegio Pio Romeno, frequentando il Pontificio Istituto Orientale. Ha conseguito la Licenza in Teologia Liturgica all’Istituto Cattolico di Parigi nell’anno 2000.
È stato ordinato sacerdote l’11 agosto 1996.
Nel periodo 1996-1998 ha svolto il ministero di vicario nella Missione Greco-Cattolica Romena a Parigi presso la parrocchia di San Giorgio.
Nell’anno 1999 è stato nominato Vice-Rettore del Pontificio Collegio "Pio Romeno" a Roma e nel 2005 Rettore.
Il 20 giugno 2007 è stato eletto Vescovo titolare di Nove e Ausiliare dell’Arcieparchia di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni. È stato consacrato il 16 dicembre 2007.
[00889-01.01]
[B0391-XX.01]

COMUNICAT DE PRESĂ: Înființarea Eparhiei greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti

În perioada 7-9 mai 2014, s-au desfăşurat la Oradea, sub președinția Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, lucrările sesiunii ordinare de primăvară ale Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.Considerând nevoia pastorală şi realitatea istorică, culturală şi geografică a sudului teritoriului extracarpatic al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş, cu acordul şi binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francisc, după ce a primit consensul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, conform can. 85 § 1 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, după consultarea Scaunului Apostolic al Romei, Preafericirea Sa Cardinal Lucian Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, a înfiinţat Eparhia „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti (Eparchia Sanctus Basilius Magnus Bucarestiensis Romenorum), cu teritoriu canonic corespunzător capitalei României şi judeţelor provinciei istorice a Ţării Româneşti (Oltenia, Muntenia şi Dobrogea).Astfel, biserica „Sfântul Vasile cel Mare” (strada Polonă) din Bucureşti primeşte rangul şi statutul de Catedrală a noii Eparhii.Totodată, Preafericirea Sa Cardinal Lucian Mureșan, în aceeaşi calitate de Arhiepiscop Major, în baza canonului 85 § 2, 2 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, ca urmare a procesului electoral desfășurat canonic, după ce a primit consensul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu acordul şi binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francisc, l-a transferat pe Preasfințitul Episcop Mihai Frăţilă din funcția de Episcop titular de Nove şi auxiliar de Alba-Iulia şi Făgăraş, în funcția de Episcop eparhial al noii Eparhii „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti.Data întronizării la Bucureşti a noului Episcop eparhial al Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti, va fi comunicată ulterior.Uniţi în rugăciune de mulțumire, cerând plinătate de haruri şi ajutorul Maicii Preacurate peste noul Eparh şi noua Eparhie, îi dorim Preasfințitului Episcop Mihai îndelungată și binecuvântată păstorire.

Întru mulți ani, Preasfințite Părinte!

Pr. Cristian Crişan

Notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

miercuri, 21 mai 2014

Sfinții Împărați Constantin și Elena

Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decît soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care într-armîndu-te pe toţi dușmaniii-ai biruit, acum şi nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cîntăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!