luni, 29 iunie 2015

RUGACIUNE CĂTRE SFÂNTUL PETRUMărite Sfinte Petru, care pentru credința ta vie și neclintită, pentru umilința ta adâncă și dragostea ta arzătoare ai fost înzestrat de Isus cu daruri deosebite, noi te recunoaștem ca primul dintre apostoli și mărturisim că ești piatra de temelie pe care Cristos a zidit Biserica sa.
Dobândește-ne, te rugăm, și noua o credință neștirbită și neșovăielnică, care sa ne facă pregătiți a ne da viața mai degraba decât a ne lepăda de credința cea sfântă și UNIVERSALĂ. Ajută-ne sa fim în strânsă legătură cu Sfânta Biserică,UNIȚI cu Papa de la Roma, pe care-l credem urmaș al credinței și misiunii tale, unicul și adevăratul cap văzut al Bisericii universale.
Noi credem cu tărie că această Biserică este corabia mântuitoare, în afară de care nu este mântuire. Credem de asemenea că așa cum de atâtea veacuri puterea întunericului și furia prigonitorilor n-au putut-o învinge, tot așa și pe viitor porțile iadului n-o vor birui niciodată, pentru că Mântuitorul a făgăduit ca flacăra credinței tale nu se va micsora.
Ajută-ne, te rugăm, negreșelnicule învațător al credinței, ca în această corabie a ta să găsim și noi scăpare, urmând cu umilință învățăturile și sfaturile Sfintei Biserici și ascultând cu supunere de poruncile ei, prin ea să putem ajunge fericiți la portul mântuirii veșnice.
Pr: Tu ești Petru.
Poporul: Și pe această piatră voi zidi Biserica mea.
Să ne rugam. Doamne, Dumnezeule, care încredințând Sfantului Petru, apostolul tău, cheile împărăției cerului, i-ai dat puterea de a lega și dezlega, dă-ne te rugăm harul ca prin mijlocirea lui sa fim eliberați de lanțurile păcatelor noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

marți, 9 iunie 2015

Oaspeți de seamăÎn Duminica a- I-a după Sfintele Rusalii ,membri comunității greco-catolice ”SfântaTreime” din loc Ungheni ,au avut deosebita plăcere de a primi în mijlocul lor pe doi dintre prietenii de suflet,  și anume, Părintele Gabriel Buboi Rectorul  Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma și pe Părintele  Rector al Misiunii Greco-Catolice din Paris, Cristian Crișan.Sfânta Liturghie a fost prezidată de Pr.Gabriel iar în cuvântul de învățătură acesta a subliniat importanța lucrării Spiritului Sfânt în Biserica lui Cristos.Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest frumos eveniment din viața comunității noastre și îi așteptăm pe dragii noștri prieteni să ne mai treacă pragul bisericuței noastre.
Cristos în mijlocul nostru

marți, 2 iunie 2015

Prea Sfânta TREIME-Hramul Parohiei noastre.Moment de sărbătoare pentru credincioșii greco-catolici din Ungheni cu ocazia hramului bisericii „Sfânta Treimel”, luni, 01.iunie A.D.2015. Comunitatea greco-catolică din acest oraş a participat în număr mare la această sărbătoare.Predica de la Sfânta Liturghie a fost rostită de pr.Lucian Dudaș în care a subliniat împortanța și rolul pe care Sfânta Treime o are în viața noastră a tuturora.Mai apoi Pr.Lucian a făcut o explicare a rugăciunii către Preasfânta Treime.Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care au fost invitaţi toţi cei prezenţi. Mulţumim Prea Sfintei Treimi pentru bucuria unirii în rugăciune şi bogatele haruri împărtăşite tuturor celor prezenţi.Pogorârea Spiritului SfântRusaliile (din latină rosalia) cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Spirit , reprezintă o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Sfintele Paști. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Spirit asupra ucenicilor lui Isus din Nazaret. Potrivit scrierilor Noului Testament din cartea Faptele Apostolilor 2, 1-11 acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreiești (Șavaot), la 50 de zile de la învierea lui Isus din Nazaret.De aceea sărbătoarea creștină mai poartă denumirea de Cinzecime. „Binecuvântat ești Cristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Spiritul Sfânt; și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ție!”. Așa glăsuiește troparul acestei mari sărbători ai Bisericii Greco-Catolice.
Conform învățăturii Bisericii Greco-Catolice, acest important eveniment al rusaliilor reprezintă ziua de naștere a Bisericii creștine, întrucât în această zi a luat ființă în chip văzut această instituție divino-umană, întemeiată în chip nevăzut, odată cu jertfa Mântuitorului pe cruce. Sfântul Evanghelist Luca, în „Faptele Apostolilor” (cap. 2), istorisește momentul în care Spiritul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe Apostoli, pentru început aceștia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflați în Ierusalim, cei doisprezece în frunte cu Apostolul Petru (Chefa), au început să facă cunoscută învățătura Mântuitorului către neamuri, în diferite limbi, deși acești ucenici erau știuți de mulți dintre cei prezenți ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupați de învățarea limbilor străine.
Trimiterea Spiritului Sfânt peste ucenicii săi o vestise mai demult Mântuitorul: „Dar Mângâietorul, Spiritul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite întru numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14.26). Într-adevăr, când Spiritul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, aceștia au devenit „preaînțelepți”, fiind umpluți „de lumina, râvna și toate haruriledumnezeiești” - așa cum prea frumos exprima Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al-II-lea. Abia după acest moment, ucenicii Domnului au ieșit în toată lumea, săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducând, de la oameni simpli la împărați, pe mulți la dreapta credință. Începutul are loc chiar în această zi a Pogorârii Spiritului Sfânt când, în urma predicii Sfântului Apostol Petru, „ca la trei mii de suflete” au crezut în Cristos, alcătuind prima comunitate a celor care credeau în Cristos.