duminică, 18 ianuarie 2009

Saptamana de rugaciune pentru unitatea tuturor bisericilor


Cu credinţă în Dumnezeu, Cel în Treime adorat şi preamărit, cu încredere în lucrarea bună şi din iubire a tuturor creştinilor, celebrăm, iată, şi în acest an Săptămâna de rugăciune pentru unitatea tuturor creştinilor.Am înţeles că cei ce coordonează celebrarea Săptămânii de rugăciune pentru unitate au avut în vedere experienţa Bisericii din Peninsula Coreea, unde o naţiune trăieşte dezbinată, iar Biserica de acolo lucrează pentru reconcilierea dintre nord şi sud. Pentru aceasta s-a ales tema din capitolul 37, din cartea profetul Iezechiel. Însă, această temă, inspirat aleasă, nu are în vedere numai realitatea dureroasă a poporului coreean, cât mai ales realitatea dureroasă a Poporului lui Dumnezeu care trăieşte dezbinat în atâtea fracţiuni creştine, fracţiuni care se constituie în ne-mărturie pentru creştinătatea zilelor noastre.Iubiţi fraţi şi surori, creştinismul fărâmiţat datorită orgoliilor şi neputinţelor firii umane: ca un câmp de oase fără viaţă, risipite peste tot. Suntem conştienţi că unitatea deplină dintre toţi creştinii va fi rodul lucrării Desăvârşitei Treimi. Însă această lucrare atotputernică cere colaborarea tuturor Bisericilor şi comunităţilor creştine. Această acţiune a Bisericilor trebuie să fie însoţită de eforturi concrete, atât comunitare cât şi individuale. Este necesară pocăinţa sinceră, adică recunoaşterea din partea fiecărei Biserici a aportului adus la ne-unitate, precum şi rugăciunea sinceră a fiecărui creştin pentru a se repara orice greşală împotriva unităţii; este necesară iertarea frăţească, iertare din iertarea Domnului cel iubitor şi milostiv, pentru ca apoi, dorita îmbrăţişare, după decenii sau secole multe de separare să se celebreze în jurul aceleiaşi mese a împărtăşirii Euharistice şi a Cuvântului viu al lui Dumnezeu.Să celebrăm, fraţilor, cu credinţă puternică Săptămâna de rugăciune pentru unitate, aşa încât speranţa noastră a tuturor să fie întărită că acea „Sărbătoare a sărbătorilor” unităţii tuturor celor ce-L mărturisesc pe Isus Cristos, Unic Domn şi Mântuitor, să nu fie departe.

Să rugăm Treimea în Unime ca să ne facă părtaşi, dincolo de nevredniciile şi păcatele noastre, de bucuria sincerei îmbrăţişări frăţeşti şi a deplinei comuniuni.

† LUCIAN
Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş – Blaj
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică