marți, 24 aprilie 2012

Întâlnirea arhieparhială a tinerilor și copiilor, Sebeș, 21 aprilie 2012

Sâmbătă, 21.04.2012, a avut loc la Sebeș Întâlnirea arhieparhială a tinerilor și copiilor. Organizată de Protopopiatul Sebeș, reprezentat de părintele protopop Gatea Florin, această manifestare pastorală anuală s-a bucurat de prezența Preasfinției Sale Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore, cel mai tânăr episcop catolic din lume, și a peste cinci sute de tineri și copii din Protopopiatele Alba-Iulia, Aiud, Blaj, Brașov, Dumbrăveni, Iernut, Mediaș, Ocna Mureș, Reghin, Sibiu, Târnăveni, Tg. Mureș, Turda și Sebeș, însoțiți de patruzeci de preoți.La acest eveniment a participat și un grup de 22 de copii din cadrul grupului catehetic "Îngerașii" din Parohia greco-catolică Ungheni.Programul întâlnirii a debutat cu celebrarea Sfintei Liturghii arhierești, în cadrul căreia părintele protopop al Sebeșului a adresat participantilor cuvântul de salut.La sfârșitul oficiului liturgic a urmat o scenetă despre Cruce și Înviere, realizată de grupul de tineri și copii din Blaj.In continuare, Preasfințitul Claudiu a transmis salutul și binecuvântarea Preafericirii Sale Cardinal Lucian după care prezentat tinerilor participanți o meditația, pe baza căreia s-au purtat ulterior discutii pe grupuri de tineri și copii, desfășurate în sălile de clasă ale Școlii Mihail Kogălniceanu.În timpul prânzului, o parte a participanților a luat masa, cealaltă parte dezbătând tematica discuții pe grupuri. După amiaza, la biserica protopopială, tinerii au prezentat mai întâi concluziile discutiilor pe grupuri, după care s-a făcut „predarea Crucii” întâlnirii arhieparhiale a tinerilor și copiilor Protopopiatului Ocna Mures, care va organiza întâlnirea în anul viitor, la o dată ce va fi comunicată ulterior.Părintele Protopop Florin Gatea a înmânat "Diploma de participare"grupului de tineri din Parohia noastră.
Tinerii participanți au ținut să multumească atât Preasfinției Sale Claudiu pentru arhiereasca liturgisire, pentru cuvintele pline de har  propuse spre meditație și pentru participarea la toate momentele acestei zile, cât și gazdelor, Protopopiatului Sebeș, preoți și tineri credincioși deopotrivă, care împreună s-au străduit și au trudit pentru reușita deplină a acestei minunate zile de primăvară.
În încheiere, după un recital al tenorului Prof. Ioan Chiciudean, grupurile de tineri din Reghin, Petelea, Săndulesti, Târnăveni, Sebeș și Sibiu au prezentat un program artistic compus din muzică religioasă și laică și din dansuri populare specifice propriilor zone folclorice.

Mai multe poze de la acest eveniment: POZE CU EVENIMENTE DIN PAROHIE

sursa . http://www.bru.ro/stiri/blaj/

duminică, 15 aprilie 2012

Sfintele Paşti 2012


Cristos Cel răstignit şi înviat S-a arătat ucenicilor Săi în seara zilei Învierii Sale, pentru a-i încredinţa că El a trecut prin moarte şi a biruit-o. Trupul lui Cristos n-a cunoscut stricăciunea în mormânt, pentru că era unit cu Dumnezeirea Fiului Cel veşnic. Iar sufletul lui Cristos n-a fost ţinut în iad, tot pentru că era unit cu Dumnezeirea Sa. Moartea, ca despărţire a sufletului de trup, fiind pentru om urmarea păcatului (cf. Romani 6, 23), prima lucrare a lui Cristos după biruinţa Sa asupra morţii a fost aceea de a împărtăşi ucenicilor Săi puterea de a ierta păcatele (cf. Ioan 20, 19-23). Însă, ucenicul Toma, nefiind prezent acolo cu ceilalţi, dar voind apoi să se încredinţeze de adevărul Învierii lui Cristos în chip material, prin simţuri, a zis: "dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede" (Ioan 20, 25). De aceea, peste opt zile, Cristos-Domnul S-a arătat şi lui Toma, zicându-i: "Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Isus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!" (Ioan 20, 27-29). Cu alte cuvinte, fericiţi sunt cei care văd spiritualiceşte, cu ochii credinţei, pe Dumnezeu Cel nevăzut, pentru că simt prezenţa Lui dumnezeiască iubitoare şi vindecătoare. Înţelegem că Cristos-Domnul Cel înviat din morţi, cu iubire şi înţelepciune, dojenind şi luminând pe ucenicul Său Toma, îl vindecă de îndoială sau de puţinătatea credinţei lui.

Când s-a atins de trupul omenesc al lui Isus Cel înviat, Toma a mărturisit dumnezeirea Lui, zicând: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Cristos a Înviat !!!Mai multe imagini aici:POZE CU EVENIMENTE DIN PAROHIE

sâmbătă, 14 aprilie 2012

Noaptea sfântă a Învierii Domnului nostru Isus Cristos


Aceasta este Noaptea în care Cristos sfărâmând lanţurile morţii, se înalţă biruitor din adâncuri!

Cristos a înviat!

Clopotele bisericilor noastre care au amuţit timp de trei zile, îndurerate şi ele parcă de pătimirile şi moartea lui Isus, răsună din nou în această noapte preasfântă, anunţând minunea minunilor şi bucuria bucuriilor, Învierea Domnului nostru Isus Cristos.În urma păcatului, duşmanii cei mai de temut ai omului, diavolul şi moartea, împreună cu toţi aliaţii lor: frica, tristeţea, nesiguranţa şi întunericul sub toate înţelesurile lui, păreau că au învins în mod definitiv. Dar tocmai atunci când totul părea pierdut iremediabil pentru om şi victorie totală pentru ei, tocmai atunci a înviat Isus, biruind veşnic pe toţi temuţii noştri duşmani, iar nouă ne-a adus bucuria. Când diavolul credea că stăpâneşte mai bine lumea prin întunericul adus de el în lume, când întunericul său a ajuns la apogeu, tocmai atunci a răsărit o lumină, a înviat Isus, şi tot întunericul diavolului s-a risipit ca un fum.Deci, în această sfântă noapte de Paşti, toate rugăciunile, toate ceremoniile, toate lecturile, toate gesturile, toate duc la victoria lui Isus asupra morţii şi a tuturor duşmanilor săi. Dar în acelaşi timp toate duc şi la victoria noastră, împreună cu El, asupra morţii şi asupra tuturor duşmanilor noştri.Dumnezeu pregătit o înviere pentru Isus. Dar Dumnezeu a pregătit o înviere şi pentru toţi cei care trăiesc şi cred în Cristos, în ciuda tuturor suferinţelor lor. Evanghelia din această noapte preasfântă a Învierii Domnului nostru Isus Cristos, se încheie cu aceste importante cuvinte, pentru femeile sfinte, dar şi pentru unul fiecare dintre noi: "Mergeţi şi spuneţi toate acestea ucenicilor Lui" (Mc 16,7). Dacă suntem pătrunşi de bucuria Învierii Domnului, nu putem tăcea fără să spunem tuturor bucuria noastră prin cuvinte şi prin fapte, aşa cum nu se poate ascunde cetatea de pe munte şi candela sub obroc.

Cristos a înviat !

miercuri, 4 aprilie 2012

Un altfel de post  Renunță la a-i mai judeca pe alții:
 - descoperă-l pe Cristos care trăiește în ei !
 Renunță la a mai spune cuvinte care rănesc:
 - umple-te de cuvinte care vindecă !
  Renunță la a mai fi nemulțumit:
 - umple-te de recunoștință !
  Ține post de nervi:
 - umple-te cu răbdare !
  Ține post de pesimism:
 - umple-te cu speranța !
  Ține post de preocupări inutile:
 - umple-te de încredere în Domnul !
  Renunță la a te mai plânge:
 - umple-te de respect pentru acea minune care este viața !
  Renunță la a-i mai stresa pe alții:
 - umple-te de o rugăciune neîncetată !
  Renunță la a mai fi acru:
 - umple-te de bunătate !
  Renunță la a-ți da importantă:
 - umple-te de compasiune pentru ceilalți !
  Renunță la teamă pentru lucrurile tale:
 - umple-i pe ceilalți de darul tău !
  Renunță la a mai fi descurajat:
 - umple-te de entuziasmul credinței !
  Ține post de tot ceea ce te separă de Isus:
 - umple-te de tot ce te apropie de El !"Numai cu inimă poți vedea, esențialul este invizibil pentru ochi.”
                                                        Antoine de Saint-Exupery

luni, 2 aprilie 2012

Uniți în RugăciuneÎn Duminica a-V-a din Postul Mare , în Parohia "Sfânta Treime " din localitatea Ungheni s-a săvârșit Sfânta Liturghie .La acest moment comemorativ important pentru întreaga noastră comunitate au participat pe lângă credincioșii parohiei noastre un sobor format din 5 preoți, în frunte cu Pr.Can.Protopot Dan L. Fodor.La sfârșitul celebrărilor ,Pr.Can.Protopot Dan L. Fodor în cuvântul său de învățătura a subliniat rolul de mijlocitoare al Sfintei Feciore Maria în viața nostră și în drumul spiritual pe care îl parcugem în Postul Mare.
Seara de rugăciune s-a încheiat cu o agapă frățească la care au participat toți cei prezenți.

pr.Lucian Dudaș