duminică, 24 aprilie 2011

Prima Sfanta ImpartasanieCinci băieţi şi doua fete din parohia Sfânta Treime din localitatea Ungheni au primit duminică, 24 aprilie, Prima Sfântă Împărtăşanie. Evenimentul a avut loc în atmosfera de bucurie a persoanelor prezente şi, cu siguranţă, a celor care au aşteptat cu viu interes acest moment. Cu mare emoţie, părinţii, bunicii, naşii şi prietenii celor mici s-au unit în cânt şi în rugăciune în jurul pr. Lucian Dudas, care a prezidat celebrarea. De pregătirea tinerelor vlăstare ale comunităţii pentru această primă întâlnire cu Isus în Sfânta Împărtăşanie s-a ocupat d-na preoteasa Ramona Dudas.

În predica ţinută cu această ocazie părintele Lucian, a spus: “Importanţa acestei zile este legată de faptul că aceşti copii îl primesc pentru prima dată în trupul şi sufletul lor, în fiinţa lor, pe Isus sub chipul pâinii şi al vinului, pe Isus care ni s-a dăruit pe cruce şi a înviat”. La sfarsitul celebrarii a avut loc si un program artistico-religios la care a participat o parte din copii grupului catehetic "Ingerasii".

"Iepurasul" i-a rasplatit cu dulciuri pentru stradania lor.

Cristos a Inviat !!!

d-na preoteasa Ramona Dudas

Invierea Domnului

Prea iubiți frați și surori întru Domnul,

Cristos a înviat!

Vă cer iertare de la toți și Dumnezeu să ne ierte pe toți pentru Prea Sfânta Sa Înviere cea de a treia zi!Căci Cristos, Dumnezeul nostru, a călcat/a biruit cu moartea Sa moartea tuturora, moartea ca una dintre consecințele devastatoare ale păcatului și ne-a dăruit tuturor viață dumnezeiască.
Dar nu la modul inconștient ci cu totul conștient.Pentru că, prin Botez și prin toate Tainele și slujbele Bisericii, El a sădit și sădește în noi viața Sa cea veșnică, harul Său preadumnezeiesc, care ne umple pe noi de bucurie, de pace, de fericire dumnezeiască.Acesta e motivul pentru care ne-am curățit simțirile și adâncul ființei noastre cu post, rugăciune, priveghere, nevoință, citiri teologice și spirituale, spovedire a păcatelor și împărtășire cu Viața lumii, cu Cristos euharistic în acest Post Mare: pentru ca să ne umplem din destul de lumina Învierii Sale.
Dumnezeu e cu noi și nimeni împotriva noastră!La mulți ani și multă împlinire dumnezeiască în această bucurie a Învierii!
Și sărbătoarea Învierii Domnului ține până la Înălțarea Domnului și nu doar în ziua de Paști și două zile după.

Bucuria Învierii Lui să ne inunde pe toți și să ne facă să ne îmbrățișăm unii pe alții, dacă nu cu brațele, cel puțin cu mâinile minții și ale inimii noastre, în rugăciunea către Prea Sfânta Treime, către Tatăl, către Fiul și către Sfântul Spirit, Dumnezeul nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

sâmbătă, 23 aprilie 2011

Vinerea Mare

Ultima vineri din Postul Mare este numită Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau Vinerea Mare. Conotaţiile legate de aceste denumiri sunt date de ceea ce se întâmplă în această zi: se numeşte Vinerea Paştilor, pentru că este ultima vineri dinaintea Paştelui; Vinerea Patimilor, deoarece în această zi a pătimit şi a fost răstignit Isus Cristos; Vinerea Seacă, pentru că cei mai mulţi români au obiceiul de a posti post negru. Adică nu mănâncă şi nu beau nimic toată ziua. Mai este numită Vinerea Mare pentru că este ultima vineri din Săptămâna Mare.În Sfânta şi Marea Vineri se face pomenirea Sfintelor şi Mântuitoarelor şi înfricoşătoarelor Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi, înainte de toate, crucea şi moartea pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El. Patimile Mântuitorului impun, de asemenea, o serie de slujbe speciale, deosebit de impresionante. Slujbele din această zi cuprind: Denia de Joi seara (în timpul căreia se citesc „cele douăsprezece Evanghelii“ care vorbesc despre Pătimirile Domnului), Ceasurile împărăteşti (de vineri dimineaţa), Vecernia (în timpul căreia se face şi „Punerea în mormânt“ sau scoaterea Epitafului în mijlocul bisericii, spre închinare) şi Pavecerniţa. Este o zi aliturgică în bisericile greco-catolice, o zi în care, în respectul faţă de Patimile Domnului, nu se oficiază Sfânta Liturghie. Slujbele încep cu Ceasurile împărăteşti, care se citesc doar în ajunurile marilor sărbători (Crăciun, Bobotează etc.). După Ceasurile împărăteşti se face Vecernia zilei următoare, în timpul căreia, într-un anumit moment, numit Stihoavnă, se scoate Sfântul Aer sau Sfântul Epitaf - o bucată de pânză pe care este zugrăvită coborârea în mormânt a Mântuitorului. Sfântul Epitaf, aşezat pe o masă în mijlocul bisericii, în faţa crucii, stă înconjurat de lumânări şi cu Evanghelia deasupra.
Toate cântările din Vinerea Patimilor arată răutăţile păcatului lumii căzute în păcat: trădarea lui Iuda, frica prea mare a ucenicilor şi lepădarea lui Petru, răutatea şi viclenia cărturarilor şi fariseilor, laşitatea şi nedreptatea lui Ponţiu Pilat, violenţa soldaţilor, rătăcirea şi nerecunoştinţa mulţimilor, obrăznicia tâlharului nepocăit şi nepăsarea sau indiferenţa multora cărora Iisus le-a făcut mult bine.

Prohodul Domnului

Înspre seară, după spovedirea credincioşilor - doar cazurile speciale se pot spovedi in Vinerea Mare: bolnavii, femeile însărcinate etc. -, se oficiază Denia Sâmbetei celei Mari. După Psalmii Utreniei, soborul de preoţi iese în mijlocul bisericii, în faţa Sfântului Epitaf. Se oficiază Prohodul Domnului, poate cea mai gravă, solemnă şi patetică slujbă a Bisericii noastre. Credincioşii, cu lumânări în mâini, ascultă cum preotul citeşte câteva stihuri în care este vorba despre moartea Mântuitorului, despre pogorârea Sa în iad şi în care se anunţă Învierea.

La sfârşitul acestei Denii, preoţii iau Sfântul Epitaf şi, urmaţi de credincioşi, înconjoară de trei ori biserica, cu lumânări aprinse în mâini. După aceasta, se intră iarăşi în biserică. În timp ce preoţii ţin ridicat Epitaful la intrarea în biserică, credincioşii trec pe sub el, atingându-l cu mâna. La sfârşitul slujbei, se mai oficiază două cântări şi se citeşte o Evanghelie, după care credincioşii se retrag, cu lumânările în mâini, către case.
pr.Lucian Dudas

joi, 14 aprilie 2011

Comunicatul Arhiepiscopului Major: PS Ioan Șișeștean a trecut la Domnul


Cu durere în suflet, dar cu încrederea învierii dată de Cel Căruia i-a slujit ca Episcop, anunțăm că Preasfinția Sa Ioan Șișeștean, Episcop Eparhial de Maramureș, la împlinirea pelerinajului său pământesc, întărit de primirea Sfintelor Taine, a trecut la Domnul în seara zilei de marți, 12 aprilie curent.

Defunctul Episcop s-a născut la 11 iunie 1936 în comuna Șișești, ca mezin al unei familii cu opt copii. După terminarea școlii primare din satul natal, urmează cursurile Liceului teoretic “Gheorghe Șincai” din Baia Mare, iar după terminarea studiilor de teologie în clandestinitate este hirotonit în secret la 16 martie 1972 de către Episcopul Dr. Ioan Dragomir. La 20 iulie 1994 este numit Episcop fiind mai apoi hirotonit şi înscăunat ca Episcop Eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș la 11 septembrie 1994, în Baia Mare.Trupul neînsufleţit al Preasfinției Sale va fi depus azi, 13 aprilie, începând cu ora 18.00, în biserica ”Sfânta Maria” din Baia Mare, b-dul Unirii nr. 11 A.Oficiile funerare vor avea loc sâmbătă, 16 aprilie 2011, în aceeași biserică, prin celebrarea Sfintei Liturghii la ora 10.30, urmată de slujba înmormântării.

Încredințăm sufletul Episcopului nostru Veșnicului Arhiereu Cristos, de la care implorăm în rugăciune lumina vieții veșnice.

Requiescant in pace!

† LUCIAN

Arhiepiscop Major