vineri, 29 aprilie 2016

Vinerea Mare

În Vinerea Mare sărbătorim Patimile Domnului nostru Isus Cristos, pe care Le-a primit de bunăvoie pentru spălarea şi iertarea păcatelor noastre. Se numeşte Vinerea Mare şi în această zi se ajunează (post negru).(Matei 27; Marcu 14-15; Luca 22, 23; Ioan 18-19). În Vinerea Mare nu se mai slujeşte Sfânta Liturghie, pentru că Însuşi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum, şi se ţine post negru. Vineri seara se face în biserică Prohodul Domnului nostru Isus Cristos, Care se află acum în mormânt.La sfârşitul slujbei se înconjoară biserica cu Sfântul Aer, pe sub care trec apoi toţi credincioşii. Numit şi Epitaf, Sfântul Aer este o pânză de in sau de mătase, de catifea sau de muşama pe care se află imprimată, brodată ori zugrăvită icoana înmormântării Domnului. Epitaful simbolizează trupul mort al lui Cristos.
Între Răstignirea pe Crucea de pe Muntele Golgota şi Învierea din cea de a treia zi, pentru ca moartea Lui să nu pară o iluzie oamenilor, Fiul lui Dumnezeu a lăsat trupul Său să zacă în mormânt trei zile şi în acest timp S-a coborât cu sufletul la Iad, sfărâmându-i porţile, ,,cu moartea pre moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le”. Trăind timp de trei zile numai prin suflet, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu arată oamenilor că viaţa spirituală, biruitoare, fără de trup este posibilă, este reală.
Din clipa în care Cristos a sfărâmat porţile Iadului şi a învins moartea, sufletele celor drepţi sunt aşezate în Rai până la Invierea lor cu trupurile. Această înviere, numită Învierea de Obşte, va avea loc la Parusie, a doua venire a Mântuitorului pe pământ. Isus Cristos S-a pogorât la Iad şi pentru a încredinţa celor de acolo, care au trăit pe pământ înaintea Întruparii Sale, Vestea cea bună a mântuirii neamului omenesc de sub robia diavolului, a păcatului şi a morţii.

joi, 28 aprilie 2016

Joia Mare
Pentru toți creștinii,  greco-catolici cât și ortodocși, zilele ce preced sărbătoarea Învierii Domnului sunt pline de încărcătură spirituală. În ziua de joi din Săptămâna Mare, numită Joia Mare, se sărbătorește spalarea picioarelor apostolilor de către Cristos, Cina cea de Taina, rugăciunea din grădina Ghețimani și prinderea Domnului de către farisei.Joia Mare este ziua în care Isus a luat ultima cină cu cei 12 apostoli. În cadrul acestei mese, El a instituit Sfânta Liturghie, ritualul care oferă creștinului posibilitatea să se împărtașească cu Trupul și Sângele Domnului.Tot în această zi, Isus a dat o lecție de umilință ucenicilor săi, spălându-le picioarele. După exemplul său, în unele biserici, după Liturghie, preoții fac ritualul spălării picioarelor a 12 credinciosi. După Cina cea de taina, Domnul s-a retras în grădina Ghețimani ca să se roage. Acolo a fost arestat în urma trădării lui Iuda. A fost judecat în fața arhiereilor evrei și condamnat la moarte pentru blasfemie.

duminică, 24 aprilie 2016

Duminica Floriilor

Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim în zilele dinaintea Patimilor este descrisă în Evanghelia după Marcu în capitolul 11. Isus și discipolii lui se apropie dinspre Betfage și Betania, orașe din marginea Ierusalim. Betania era la aproximativ două mile (3,2 km) la est de orașul de pe Muntele Măslinilor.Isus intra pe porţile Ierusalimului, călare pe mânzul unei asine. Poporul Îl primeşte ca pe un biruitor, întâmpinându-L cu urale şi fluturând ramuri verzi de finic (curmal). Peste cinci zile, aceiaşi oameni care I se prosternau aveau să-L omoare.De Florii, creştinii merg la Biserică purtând ramuri de salcie, amintindu-le pe cele de finic de odinioară. Acestea se sfinţesc şi se duc acasă, unde se pun la icoane.Floriile deschid Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare.Cu o zi înainte de Florii, a fost Sâmbăta lui Lazăr, în amintirea învierii de către Iisus a bunului Său prieten, Lazăr din Betania, la patru zile după ce acesta murise. Pentru că se face pomenirea sufletelor moşilor, strămoşilor, părinţilor şi a celorlalţi morţi din familiile noastre, zilei i se mai spune şi "Moşii de Florii".