duminică, 24 aprilie 2016

Duminica Floriilor

Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim în zilele dinaintea Patimilor este descrisă în Evanghelia după Marcu în capitolul 11. Isus și discipolii lui se apropie dinspre Betfage și Betania, orașe din marginea Ierusalim. Betania era la aproximativ două mile (3,2 km) la est de orașul de pe Muntele Măslinilor.Isus intra pe porţile Ierusalimului, călare pe mânzul unei asine. Poporul Îl primeşte ca pe un biruitor, întâmpinându-L cu urale şi fluturând ramuri verzi de finic (curmal). Peste cinci zile, aceiaşi oameni care I se prosternau aveau să-L omoare.De Florii, creştinii merg la Biserică purtând ramuri de salcie, amintindu-le pe cele de finic de odinioară. Acestea se sfinţesc şi se duc acasă, unde se pun la icoane.Floriile deschid Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare.Cu o zi înainte de Florii, a fost Sâmbăta lui Lazăr, în amintirea învierii de către Iisus a bunului Său prieten, Lazăr din Betania, la patru zile după ce acesta murise. Pentru că se face pomenirea sufletelor moşilor, strămoşilor, părinţilor şi a celorlalţi morţi din familiile noastre, zilei i se mai spune şi "Moşii de Florii".

Niciun comentariu: