joi, 24 noiembrie 2011

Un nou Episcop al Curiei: P.S Claudiu Pop


21.11.2011, Blaj - Întrunit în şedinţă sinodală ordinară la Blaj în perioada 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi-a exprimat consensul conform can. 85 § 2, 20 pentru transferul Preasfinţiei Sale Vasile, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, Episcop titular de Appiaria, la sediul vacant al Eparhiei de Maramureş. Cu această ocazie, Sinodul Episcopilor a procedat canonic la alegerea unui nou Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore în persoana Preaonoratului pr. dr. Claudiu Lucian Pop, rector al Colegiului Pontifical “Pio Romeno” din Roma, căruia anterior i s-a acordat din partea Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea “assensus” pentru alegerea episcopală, conform normei canoanelor Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
După ce candidatul la episcopat a exprimat acceptarea acestei noi misiuni în Biserică, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea şi Preafericirea Sa Arhiepiscopul Major Lucian l-au proclamat Episcop al Bisericii Catolice, azi 21 noiembrie, Sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului, ca Episcop titular de Mariamme. Preaonoratul pr. dr. Pop Claudiu Lucian urmează să primească hirotonirea episcopală la o dată care va fi comunicată ulterior. Comunicatul Sinodului Episcopilor, de pe BRU.ro, se încheie spunând: Invocând plinătate de haruri asupra noului Episcop, îl încredinţăm grijii părinteşti a lui Cristos, Veşnicul Arhiereu, precum şi rugăciunilor tuturor credincioşilor noştri.
Sursa: BRU.ro

Rugaciune catre Sfânta Fecioara Maria


De tine se bucură, ceea ce ești plină de dar, toată făptură, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și răi cuvântător, lăuda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat și prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci. Că brațul tău, scaun l-a făcut, și pântecele tău, mai desfătat decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea ce ești plină de dar, toată făptură, mărire ție! (Litrughia Sf. Vasile cel Mare)

Aducerea Maicii Domnului la Templu

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, numită şi Aducerea Maicii Domnului la Templu, este una din Sarbatorile Împărăteşti ale Bisericii noastre Greco-Catolice, sărbătorită  in 21.Noiembrie.
În conformitate cu tradiţia, Fecioara Maria a fost dusă de părinţii săi Ioachim si Ana la Templul Evreiesc din Ierusalim pe când era copilă, unde a trăit şi slujit ca fecioară în Templu până la logodna ei cu Sfântul.Iosif. Unul din izvoarele cele mai vechi ale acestei tradiţii este Proto Evanghelia lui Iacob, una din Evangheliile neincluse în canonul Scripturii, Evanghelia Copilăriei după Iacob.
Maria a fost primită solemn de comunitatea templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl lui Ioan Botezatorul. A fost condusă în acel loc sfânt ca să devină ea însăşi "Sfânta Sfintelor" lui Dumnezeu, biserică vie şi templu al pruncului dumnezeiesc care se va naşte din ea. Biserica vede în această sărbătoare ziua în care templul material din Ierusalim încetează a mai fi locuinţa lui Dumnezeu. 

Astăzi înainte însemnarea buneivoinţe a lui Dumnezeu,
şi propovăduirea mântuirii oamenilor.
în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată,
şi pe Cristos, tuturor mai'nainte îl vesteşte.
Acesteia şi noi cu glas mare să-i strigăm: Bucură-Te,
Plinirea rânduielii Ziditorului.