sâmbătă, 29 decembrie 2012

Anul Domnului 2013-O treaptă spre veşnicie

Trecerea dintr-un an în altu însemnează să treci într-o nouă etapă a vieţii.Trecerea în noul an este în acelaş timp o invitaţie la o privire retrospectivă asupra anului care a trecut spre a-i aprecea valoarea.Trecerea în noul an este în acelaşi timp şi o privire asupra viitorului învăluit în mister.Anul acesta au avut loc nenumărate evenimente , atât în viaţa personală cât şi în lume , evenimente uneori neprevăzute şi de cele mai multe ori neaşteptate.Evenimentele din anul acesta ,care nu peste mult timp îl vom încheia, pot fi catalogate ca evenimente fericite cât şi ca evenimente nefericite.În lume au avut loc nenumărate dezastre,catastrofe de tot felul.În unele ţări de pe glob au avut loc  războaie cu inevitabilele masacre ce le însoţesc.În unele familii au avut loc drame.Toate aceste evenimente sunt regretabile .In acelaşi timp însă nu trebuie uitat că aceste evenimente au un aspect necunoscut ochilor noştri dar care au fost permise de Tatăl nostru cel ceresc ,Bunul Dumnezeu.În acest an istoria a înregistrat şi unele evenimente fericite cum ar fi: armistiţiile ce au pus capăt razboaielor şi unele acorduri în ceea ce priveşte buna înţelegere între popoare,favorizând pacea.Toate acestea sunt lucrarea darului lui Dumnezeu în lume.Credinţa în providenţa divină trebuie să îndrepte privirile spre anul care-l vom începe.Nu putem prevedea evenimentele ce vor avea loc în anul 2013,fie în lume , fie pentru fiecare în parte.Numai Dumnezeu cunoaşte viitorul şi numai Dumnezeu este în măsură să le îndrepte spre bine.Dumnezeu ne invită să colaborăm cu El pe măsura scurgerii timpului.Ştim însă că cele ce vor avea loc anul viitor nu se vor desfăşura la voia întâmplării.Pentru anul  pe cre îl începem , ca şi pentru anii precedenţi există un program bine pus la punct datorită puterii Celui Prea Înalt.Dumnezeu ştie încotro ne îndreptăm.Dumnezeu este acela care a stabilit drumul pe care mergem ca să ajungem la Casa Lui.Să avem încredere în Dumnezeu.Iubirea lui Dumnezeu a pregătit drumul nostru Dacă-I vom îndeplini voia , anul nou va fi o etapă pe drumul plin de greutaţi şi încercări care ne va apropia de Tatăl şi de a cărui aripă ocrotitoare ne vom bucura.

Pr.Lucian Dudaş

Niciun comentariu: