duminică, 23 iunie 2013

DUMINICA SFINTEI CINCIZECIMII (a Rusaliilor).Spiritul Sfânt este dat pe măsură ce Isus Cristos este Înălțat (v. 39). La prima treaptă a înălțării pe cruce (Io 3,14; 8,28), Isus Cristos și-a dat Spiritul Tatălui (Io 19,30), ca Tatăl să-l dăruiască Noii Eve născută din coasta Noului Adam, sub forma apei botezului și sângelui euharistic (Io 19,34). Acest canal de dăruire a Spiritului Sfânt este cel al inițierii creștine. La a doua treaptă a înălțării prin înviere, Spiritul Sfânt a fost dăruit de Isus Cristos Înviat, pentru iertarea păcatelor, sub forma suflării (Io 20,22-23), ca la crearea omului (Gen 2,7: ”i-a suflat în față suflare de viață”). Acest canal de dăruire a Spiritul Sfânt este cel al preoției consacrate prin succesiune apostolică, cu punerea mâinilor (2 Tim 1,6-7). La a treia și ultima treaptă a înălțării (preamăririi), la dreapta Tatălui (Ef 1,20), Spiritul Sfânt a fost dăruit sub formă de limbi de foc (Fap 2,3). Sub formă de limbi pentru că a fost dăruit de Cuvântul lui Dumnezeu înviat și înălțat. Sub formă de foc ca semn că jertfa lui Isus Cristos a fost acceptată de Tatăl. Dumnezeu confirmă acceptarea jertfelor care i se oferă, trimițând foc ceresc ca să mistuiască jertfa. Vezi, de exemplu, jertfa lui Ilie de pe muntele Carmelului (3 Regi 18,38 LXX). Acest canal universal de dăruire a Spiritul Sfânt este cel al rugăciunii liturgice comunitare stăruitoare (Fap 1,14), completă, a laudelor (Lc 24,53) și euharistică (Fap 1,13; 2,46).Rusaliile sunt și ziua de naștere a Bisericii lui Dumnezeu, a ieșirii misionare în viața publică, botezându-se trei mii de oameni la predica inspirată a lui Petru (Fap 2,14-41). Biserica iudeo-creștină, mamă a tuturor bisericilor, se naște ca biserică de casă. S-a botezat sutașul Corneliu cu toate rudele și prietenii lui (Fap 10,24.48). S-a botezat temnicerul din Filipi și toată casa lui (Fap 16,25-34). Biserica de casă, cu altar, masa din bucătărie și preoție feminină, rămâne celula de bază a bisericilor parohiale. Biserica mamă din Ierusalim naște biserici fiice în Antiochia și Alexandria, care, la rândul lor, devin biserici mamă pentru alte biserici fiice, etc.Spiritul Sfânt este dătător (creator) de viață. Mișcarea, creșterea și rodirea, semne ale vieții, sunt opera Spiritului Sfânt. De aceea în ziua de Rusalii se binecuvântează țarina (holdele), pentru creștere, rodire și ocrotire de dăunători.

Niciun comentariu: