marți, 2 iunie 2015

Pogorârea Spiritului SfântRusaliile (din latină rosalia) cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Spirit , reprezintă o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Sfintele Paști. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Spirit asupra ucenicilor lui Isus din Nazaret. Potrivit scrierilor Noului Testament din cartea Faptele Apostolilor 2, 1-11 acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreiești (Șavaot), la 50 de zile de la învierea lui Isus din Nazaret.De aceea sărbătoarea creștină mai poartă denumirea de Cinzecime. „Binecuvântat ești Cristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Spiritul Sfânt; și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ție!”. Așa glăsuiește troparul acestei mari sărbători ai Bisericii Greco-Catolice.
Conform învățăturii Bisericii Greco-Catolice, acest important eveniment al rusaliilor reprezintă ziua de naștere a Bisericii creștine, întrucât în această zi a luat ființă în chip văzut această instituție divino-umană, întemeiată în chip nevăzut, odată cu jertfa Mântuitorului pe cruce. Sfântul Evanghelist Luca, în „Faptele Apostolilor” (cap. 2), istorisește momentul în care Spiritul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe Apostoli, pentru început aceștia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflați în Ierusalim, cei doisprezece în frunte cu Apostolul Petru (Chefa), au început să facă cunoscută învățătura Mântuitorului către neamuri, în diferite limbi, deși acești ucenici erau știuți de mulți dintre cei prezenți ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupați de învățarea limbilor străine.
Trimiterea Spiritului Sfânt peste ucenicii săi o vestise mai demult Mântuitorul: „Dar Mângâietorul, Spiritul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite întru numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14.26). Într-adevăr, când Spiritul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, aceștia au devenit „preaînțelepți”, fiind umpluți „de lumina, râvna și toate haruriledumnezeiești” - așa cum prea frumos exprima Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al-II-lea. Abia după acest moment, ucenicii Domnului au ieșit în toată lumea, săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducând, de la oameni simpli la împărați, pe mulți la dreapta credință. Începutul are loc chiar în această zi a Pogorârii Spiritului Sfânt când, în urma predicii Sfântului Apostol Petru, „ca la trei mii de suflete” au crezut în Cristos, alcătuind prima comunitate a celor care credeau în Cristos.

Niciun comentariu: