miercuri, 14 septembrie 2016

Înălțarea Sfintei Cruci

RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA SFINTEI CRUCI
O Cruce preasfântă a lui Isus, care ne aminteşti de agonia şi moartea pe care Omul-Dumnezeu le-a îndurat în braţele tale, primeşte adoraţia cea mai pioasă a inimilor noastre, ca omagiu de reparare a dispreţului şi a insultelor pe care ţi le-au produs necredinţa şi răutatea celor ce l-au răstignit pe Domnul nostru.
O steag glorios al morţii lui Cristos! Tu eşti altarul preasfânt, unde se jertfeşte dumnezeiasca Victimă.
O Sfântă Cruce, Tu eşti izvorul nesecat al harurilor care ţâşnesc din Inima preasfântă a lui Isus. Tu eşti amvonul înţelepciunii cereşti, de pe care Răscumpărătorul nostru murind, a proclamat minunatul cuvânt al iertării: “Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac.”

Niciun comentariu: